Mi imamo rješenja za Vaše svakodnevne probleme

Prodaja, Servis, kopir aparati, štampači, birooprema, računari, POS aparati

Iskustva naših klijenata:

Prije implementacije Toshiba MDS sistema bilo je teško pratiti flotu uređaja za štampu na više od 90 benzinskih stanica širom BiH, sedam poslovnih jedi-nica i dva upravna objekta. Zajedno sa firmom ALF-OM smo riješili dostavu potrošnog materijala na udaljene lokacije, organizovanje servisnih intervencija, a više ne investiramo u opremu. Danas kontrolišemo troškove, znamo koliko nas svaka štampa košta i kroz izvještaje imamo podatak koliko trošimo na ovaj segment našeg poslovanja.
Darko Zrnić, rukovodilac IT sektora, NESTRO PETROL
U Balkan Investment banci veoma nam je važno da brzo reagujemo na tržišne promjene. U skladu sa tim i oprema nam mora omogućiti što brže poslovanje. Iznajmljivanjem uređaja za štampu pored nižih troškova, omogućili smo sebi brzu nadogradnju u zavisnosti od naših zahtjeva. Kroz program Toshiba optimizacije sprovedenim od strane firme ALF-OM dobili smo veliku fleksibilnost, a funkcionalnosti uređaja zavise od naših potreba, a ne opreme koju trenutno posjedujemo.
Daniel Stočanin, inženjer za informatičku infrastrukturu, BALKAN INVESTMENT BANK
Ciljevi koje smo željeli ostvariti kroz iznajmljivanje uređaja za štampu bili su prestanak investiranja i smanjenje operativnih troškova. Firma ALF-OM nam je pomoću Toshiba rješenja za optimizaciju štampe to u potpunosti omogućila. Opremu više ne kupujemo, troškovi štampe su nam niži, poznati i predvidljivi.
Vanja Dupljanin, IT sektor, DUNAV OSIGURANJE

O nama

72

Stalno zaposlenih

40

Servisera

30

Servisnih vozila

30

Godina iskustva

20

Osoba u prodaji

Prodaja, Servis, kopir aparati, štampači, birooprema, računari, POS aparati

Naša misija je veoma jasna!

Olakšati poslovanje kroz najviši kvalitet servisnih usluga.

Pošaljite Vaš komentar!